Διατροφή

Το κομμάτι με τους περισσότερους πειραματισμούς σε μια εκτροφή. Πολλοί δίνουν συγκεκριμένα σιτηρέσια, τόσο από αυτό, τόσο από το άλλο κτλ. Η δική μου γνώμη είναι λίγο διαφορετική. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το περιβάλλον διαβίωσης σε συνδυασμό με την πρόσβαση ή δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων τροφών. Π.χ δεν μπορεί ένας άνθρωπος που ζει σε ένα πολύ ψυχρό κλίμα να καταναλώνει τις ίδιες τροφές με έναν άλλον που ζει σε θερμότερο κλίμα, ένας υπάλληλος γραφείου δεν μπορεί να καταναλώνει τις ίδιες ποσότητες με έναν οικοδόμο, ένας αγρότης που έχει πρόσβαση σε όλα τα “καλά” της φύσης, δεν μπορεί να καταναλώνει τα ίδια με έναν αστό.
Οπότε το κομμάτι της διατροφής είναι πολύ υποκειμενικό και υπόκειται στους παρακάτω παράγοντες :
Χώρος διαβίωσης.
Κλίμα.
Πρόσβαση σε φυσικά προϊόντα.