Καρδερινοκάναρα

Κατά κύριο λόγο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, χρησιμοποιούμε σαν βάση το θηλυκό καναρίνι, γιατί συνήθως είναι ένα εύκολο πουλί που κλωσά και τρέφει τα μικρά του σωστά, οπότε και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας του ζευγαρώματος. Όσον αφορά τώρα το έτερον ήμισυ, υπάρχουν αρκετές επιλογές με κυρίαρχη και πιο διαδεδομένη αυτή της καρδερίνας. Το αποτέλεσμα αυτού του υβριδισμού είναι, κατά τη γνώμη μου, από τα καλύτερα σε συνδυασμό εμφάνισης - φωνής. Επίσης είναι ένα υβρίδιο που δε θα προκαλέσει ταλαιπωρίες με ασθένειες και ούτε χρειάζεται ειδική μεταχείριση (διατροφή, κλουβί κτλ). Το καρδερινοκάναρο έχει την ιδιότητα να μαθαίνει φωνές από άλλα πουλιά, όπως και πολλά άλλα υβρίδια άλλωστε. Το καλύτερο αποτέλεσμα φωνητικά μπορούμε να το πάρουμε αν έχουμε μια αρσενική καρδερίνα δάσκαλο στον ίδιο χώρο με τα μικρά από τη στιγμή που θα βγουν από το αβγό τους. Συνήθως σε κάθε πτερόροια τα καρδερινοκάναρα χάνουν κάποιες από τις φωνές τους, οπότε χρειάζονται πάλι εκπαίδευση.