Διακρίσεις

2012 

Champion στην κατ. Υβρίδια Ευρωπαϊκό Ιθαγενές Χ Ευρωπαϊκό Ιθαγενές (αρχέγονο)
1 βραβείο στην κατ. Υβρίδια Ιθαγενές Χ Καναρίνι